Pravica do vračila blaga

Pravica do odstopa od pogodbe se ureja v skladu z Zakonsko uredbo 185/99, ki opredeljuje varstvo potrošnikov pri pogodbah na daljavo in velja samo za fizične osebe, torej končne kupce, ki pri nakupu ne navajajo davčne številke. Kupec lahko uveljavi pravice s tega naslova v roku največ 15 delovnih dni od datuma prevzema blaga. Naročnik-potrošnik, ki je fizična oseba in pri nakupu ne navaja davčne številke, ima pravico prekiniti pogodbo o nakupu zaradi kakršnegakoli razloga. Za vrnjene izdelke je možno vračilo plačanega zneska v celoti, kar pa ne vključuje stroškov pošiljanja vrnjenega blaga.

Za vračilo blaga preprosto sledite navodilom na tej povezavi. Priporočljivo je, da pred tem podjetju Daminelli Pietro Srl na naslov info@dampi.it pošljete e-sporočilo z zahtevo za izdajo dovoljenja za vračilo naročenega izdelka.

Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in z vsemi pripadajočimi deli, vključno z embalažo. Programska oprema oz. software izdelki se lahko vrnejo samo, če so neuporabljeni in v originalno zapečateni embalaži. Vračilo je možno izključno preko ponudnika hitre pošte, ki je naveden ob vložitvi vloge za izdajo dovoljenja.

1. IZKLJUČITEV PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE
Pravica do odstopa od pogodbe ne velja za stranke, ki kupujejo za namene, povezane z njihovim delom, in zato sporočijo dobavitelju svojo identifikacijsko številko za DDV. Pravica do odstopa od pogodbe je izključena tudi v naslednjih primerih:

  • za nakupe pakiranih izdelkov, pri katerih je kupec priredil oz. poškodoval originalno embalažo;
  • za nakupe izdelkov, pri katerih je cena vezana na nihanje finančnega trga, na kar dobavitelj nima nobenega vpliva;
  • za nakupe izdelkov, narejenih ali prilagojenih po naročilu kupca ter takšnih, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče vrniti, ali pa so hitro pokvarljivi oz. spremenljivi;
  • za nakupe računalniške programske opreme, ki je bila s strani kupca že odpečatena;
  • za nakupe orglic, ustnikov in vseh dodatkov, ki prihajajo v neposredni stik z usti in slino.

Poleg naštetega je pravica do odstopa od pogodbe neveljavna tudi za že odpremljeno blago, za katerega pri vračilu niso poravnani povratni stroški pošiljanja.

2. POGOJI UVELJAVLJANJA PRAVICE DO ODSTOPA
Pravica do odstopa od pogodbe se izvaja tako, da naročnik v obdobju, določenem v pogojih uporabe pravice, imetniku spletne strani pošlje pismo s povratnico.

Sporočilo mora nujno vsebovati številko nanašajočega dokumenta, t.j. fakture ali dobavnice, izjavo stranke, da odstopa od vseh ali dela kupoprodajne pogodbe, opis in oznake izdelkov za vračilo, kopijo ustreznega računa, številko bančnega računa stranke in polno ime imetnika računa, če se le-ta razlikuje od kupca.

V primeru, da zahteve iz zgornjih dveh odstavkov niso izpolnjene, dobavitelj ni dolžan upoštevati strankine pravice do odstopa od pogodbe. Kupec se za ohranjanje korektnega odnosa strinja, da bo z izdelki, ki jih želi vrniti, ravnal z vso skrbnostjo in prizadevnostjo, da bo notranjo in zunanjo embalažo ohranil nepoškodovano in trgovcu vrnil tudi vso morebitno strojno in programsko opremo ter dodatke, ki so del originalnega pakiranja. Dobavitelj po prejemu dopisa, s katerim naročnik sporoči namero uveljavljanja pravice do odstopa od pogodbe, preveri zgoraj navedene zahteve in kupcu po elektronski pošti posreduje referenčno številko (im. DDR) za vračilo izdelkov. Stranka se strinja, da izdelke z odobrenim vračilom dobavitelju pošlje najkasneje v petnajstih (15) dneh od prejema DDR številke, ki mora biti jasno zapisana na zunanji strani paketa. Stroške in vsakovrstno tveganje povratnega pošiljanja izdelkov v celoti krije kupec, ki je za pošiljko tudi polno odgovoren. Dobavitelj vračila izdelkov, ki so poškodovani ali nimajo priložene vse originalno pripadajoče opreme, ne bo sprejel in bo pošiljko vrnil pošiljatelju ter dodatno obračunal tudi stroške ponovnega pošiljanja. V primeru, da je blago vrnjeno v skladu z vsemi zgoraj navedenimi zahtevami, bo dobavitelj kupcu ustrezen znesek povrnil v najkrajšem možnem času.