Garancija za naročila

Vsi izdelki, ki so v prodaji na www.dampi.it, imajo zagotovljeno standardno garancijo proizvajalca in 24-mesečno garancijo za napake, v skladu z italijanskim Kodeksom potrošnikov, Zakonski odlok 206/05.
Kupec mora za primer uveljavljanja garancije hraniti račun, ki ga ob nakupu v PDF obliki prejme po elektronski pošti. S sprejemom kupoprodajne pogodbe kupec soglaša z garancijskimi pogoji, ki veljajo v času nakupa blaga. Pogoji in postopki za uveljavljanje standardne garancije proizvajalca so opisani v dokumentaciji, ki je del originalne embalaže izdelka. Če se po pregledu pooblaščenega servisnega centra izkaže, da napaka ni zajeta v standardni garanciji proizvajalca, je kupec dolžan poravnati stroške preverjanja in izterjave, ki jih zahteva pooblaščeni servis, kot tudi morebitne stroške transporta.

POŠKODOVANA POŠILJKA ALI POŠKODOVANO BLAGO OB DOSTAVI
Če kupec pri prevzemu dostavljenega paketa opazi, da je paket močno poškodovan oz. se po odpiranju izkaže, da je poškodovan ali zlomljen tudi poslani izdelek, mora to v roku 3 dni od dneva dostave sporočiti podjetju Daminelli Pietro Srl na e-naslov info@dampi.it.

Zato kupcem priporočamo, da:
    1. ne zavržejo embalaže;
    2. ohranijo izdelke v originalni embalaži;
    3. fotografirajo poškodbe in fotografije z opisom stanja pošljejo na e-naslov info@dampi.it;
    4. dostavnemu uslužbencu omogočijo samostojno preverjanje stanja dostavljenega paketa.

NAPAKA NA IZDELKU
Če kupec na pravkar kupljenem izdelku ugotovi napako, mora v roku 15 dni od dneva dostave o tem obvestiti podjetje Daminelli Pietro Srl na e-naslov info@dampi.it.

V primeru, da se izkaže, da je napaka dokazano tehnične narave, bo podjetje Daminelli Pietro Srl na svoje stroške zagotovilo takojšnje popravilo oz. zamenjavo izdelka.
Kupcem svetujemo, da izdelkov z napako ne pošiljajo nazaj preden nas o tem v 15-dnevnem roku obvestijo, saj bo v tem primeru potrebno upoštevati pogoje 24-mesečne garancije, kar pomeni, da mora kupec kontaktirati pooblaščeni servisni center.

24-MESEČNA GARANCIJA
V skladu z italijanskim Kodeksom potrošnikov, DL 206/05, se 24-mesečna garancija uporablja za izdelke, ki se izkažejo za neskladne, seveda pod pogojem, da se izdelek uporablja pravilno, za predviden namen in z upoštevanjem načina uporabe, ki je določen v spremni dokumentaciji izdelka. Garancija velja za zasebno potrošnjo, torej za fizične osebe, ki pri nakupu ne navajajo davčne številke. V primeru neskladnosti izdelka Daminelli Pietro Srl za celotno obdobje garancije zagotavlja popravilo izdelka, njegovo zamenjavo ali znižanje cene.

Podjetje Daminelli Pietro Srl se za povračilo celotnega plačanega zneska ali zamenjavo z izdelkom enakih oz. boljših lastnosti odloča po svoji presoji. Če se po pregledu pooblaščenega servisnega centra izkaže, da napaka ne izhaja z naslova neskladnosti izdelka kot to opredeljuje italijanski Kodeks potrošnikov DL 206/05, je kupec dolžan poravnati stroške preverjanja in popravil, ki jih opravi pooblaščeni servis, kot tudi morebitne stroške transporta.
Garancija je veljavna le, če popravilo opravi pooblaščeni servisni center, ki ga odobri podjetje Daminelli Pietro Srl.

VRAČILO IZDELKA
V primerih, ko garancijski pogoji dovoljujejo vračilo izdelka, mora kupec slednjega vrniti v originalni embalaži, z vsemi sestavnimi deli in dodatki, vključno z embalažo, priročniki in vso pripadajočo dokumentacijo. Za preprečevanje poškodb na originalni embalaži priporočamo, da kupec za pošiljanje uporabi dodatno embalažo in da ne namešča nalepk ali lepilnega traku neposredno na originalno embalažo izdelka.

PRAVNI POUK
Kupoprodajna pogodba med kupcem in podjetjem Daminelli Pietro Srl je sklenjena v Italiji in urejena po italijanski zakonodaji. Za reševanje civilnih in kazenskih sporov, ki izhajajo iz sklenitve tovrstne prodajne pogodbe na daljavo, je pristojno sodišče v Bergamu.